Werkwijze behandeling

Therapie in een persoonlijke, rustige sfeer in de regio Deventer/ Bathmen/ Holten/ Salland

De behandelingen worden gegeven in de Praktijk voor Acupunctuur Buqi Nollen te Bathmen (gemeente Deventer).

De eerste behandeling

De eerste behandeling start met een kennismaking en een inventarisatie van de klachten. Dit gebeurt volgens de principes van de TCM. Kenmerkend hiervoor zijn de vraagstelling, de inspectie, tongdiagnose en polsdiagnose. Daarnaast wordt besproken wat de cliënt van de behandeling verwacht en wat de behandeling kan bieden. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld waarbij er één of meerdere behandelmethoden worden gekozen die tot het gewenste resultaat zullen leiden. In het behandelplan wordt ook aangegeven hoeveel behandelingen er ongeveer nodig zullen zijn om de klachten te verminderen/verhelpen. De eerste behandeling zal 1 tot 1,5 uur duren.

Vervolg behandelingen

De vervolg behandelingen zullen altijd starten met een inventarisatie van de opgetreden reactie en controle van de tong- en polsdiagnose. Een evaluatie van de status quo vindt plaats. Vervolgens zal de acupuncturist zijn behandeling starten. De vervolgbehandelingen duren ongeveer 1 uur. Bij elke behandeling is er tijd voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. De behandelingen vinden doorgaans 1 of 2 keer per week plaats. Bij bepaalde klachten is het echter nodig om vaker te behandelen.