Buqi ®/Taijiwuxigong® ter ondersteuning van de acupunctuur behandeling.

Buqi is een methode door Dr. Shen Hongxun opgezet. Bij buqi worden twee factoren als de belangrijkste oorzaken van ziekte beschouwd; een langdurige slechte lichaamshouding en onderdrukte aanhoudende negatieve emoties. Hierdoor ontstaan afvalstoffen (binqi) die stagneren en de aanleiding vormen voor de klachten. Andere oorzaken kunnen zijn: prikkels van buitenaf zoals: een virus, ongeluk of een scheiding.

Behandeling

Bij Buqi wordt gebruikt gemaakt van drie vormen van krachten. Dit zijn vibratiekracht, spontane bewegingskracht en mentale kracht. Tijdens de buqi-behandeling zal de behandelaar allereerst een kort onderzoek doen om de behandelmethode te bepalen. Vervolgens worden, zonder de cliënt op de huid aan te raken, de afvalstoffen in beweging gebracht en afgevoerd. Door de afvalstoffen af te voeren, krijgt het lichaam de kans zich te herstellen. Na afloop van de behandeling is de geest rustig en voelt de cliënt zich meer opgewekt. Hierdoor verminderen de klachten of verdwijnen in zijn geheel. Tijdens de acupunctuurbehandeling van Acupunctuur Buqi Nollen wordt gebruik gemaakt van de kennis, de praktische energetische vaardigheden om af te stemmen en om de naald te manipuleren. Het teh qi effect zal versterkt zijn.

Download de folder van de Taijiwuxigong  in de Kuip 2021